Sposób użycia

Narcontrol to test immunochromatograficzny, służący do szybkiego wykrywania różnych narkotyków, substancji psychotropowych i ich głównych metabolitów w moczu oraz na powierzchniach stałych. Narcontrol działa w następujący sposób: jeżeli nie stwierdza się obecności narkotyku to na paskach testu pojawiają się dwie czerwone linie, gdy badana próbka zawiera ślady narkotyku, pojawia się jedna czerwona linia. Część przeznaczona do wykonania testu składa się z 6 pasków umieszczonych na plastikowym uchwycie. Każdy pasek odpowiada dokładnie jednemu typowi narkotyku.

Rodzaje substancji oraz ich ilości, które test pozwala wykryć:

AMP   Amfetamina   1000 ng/ml

COC  Kokaina/benzoilecgonina   300 ng/ml

MET/MAMP   Metamfetamina   1000 ng/ml

OPI/MOR/MOP   Opiaty/Morfina    300 ng/ml

THC Marihuana/Kanabinoidy   50 ng/ml

XTC   Ekstazy   1000 ng/ml