Jak wygląda test?

Opakowanie plastikowe testu zawiera sześć pasków wykrywających różne narkotyki. Końcówki pasków są zabezpieczone zamknięciem w celu uniknięcia ich uszkodzenia i zanieczyszczenia. Skrócona nazwa narkotyku znajdująca się powyżej okienka każdego z pasków umożliwia ustalenie rodzaju narkotyku, którego obecność została wykazana przez dany pasek.